Kontakty

04. 03. 2008 21:21 | Autor: www.markiza.sk

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.
TV Markíza
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava 48 - Záhorská Bystrica
Slovenská republika

Centrála
tel.: +421 - 2 – 68274 111
fax: +421 - 2 – 65956 824

Ak máte pre nás tip alebo námet na reportáž:
0915 100 100
somreporter@markiza.sk

Vaše názory privítame na:
nazory@markiza.sk

Marketing:
02/ 68274 121


Internet:

web@markiza.sk

VOYO
02 / 322 84 322 (neslúži ako technická pomoc)
Ak máte otázky k službe, prosím prečítajte si nápovedu
V prípade technických problémov nás kontaktujte pomocou formulára


Reflex:

02/ 68274 237
reflex@markiza.sk


Lampáreň/publicistika:

lamparen@markiza.sk
02/ 68274 433

Teleráno:
02/ 68274 412


Teletext:

02/ 68274 572


Redakcia publicistiky TV Markíza v Košiciach:

(Anna Lemesányiová/Lampáreň, Dušan Karolyi)
kontaktná adresa: Popradská 66, 040 01
tel./fax: 055/ 787 1921

Útvar ľudských zdrojov:
vybery@markiza.sk
02/ 68274 119
02/ 68274 115Darujte 2 % z dane Nadácii Televíze Markíza!
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu sa Nadácia Televízie Markíza uchádza o poukázanie 2 % z dane z príjmu a preto Vás touto cestou chceme aj tento rok poprosiť, aby ste sa rozhodli svoje 2 % darovať práve našej Nadácii Televízia Markíza. Vďaka Vašej pomoci Nadácia Televízie Markíza môže pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v životnej tiesni, podporiť sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, pomôcť ústavom sociálnej starostlivosti , ústavom pre deti a mládež a nemocničným a lekárskym zariadeniam.


pre zamestnancov (fyzické osoby)
fyzické osoby, ktoré sami podávajú daňové priznanie
právnické osoby
všetky potrebné tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk


Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:

IČO: 379 252 70
Právna forma/názov: nadácia
Obchodné meno: Nadácia Televízie Markíza
Ulica: Bratislavská
Číslo: 1/a
PSČ: 843 56
Obec: Bratislava

Vám, ktorí sa rozhodnete darovať 2 % dane z príjmu, ďakujeme za všetkých, ktorým môžeme pomáhať.